Cea de-a cincea ediție a Taberei de restaurare obiecte din patrimoniul Muzeului în aer liber ASTRA, va avea loc în perioada 6-13 octombrie 2019 la Sibiu. Evenimentul este organizat de Muzeul ASTRA, prin Centrul ASTRA pentru Patrimoniu, în parteneriat cu Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Inginerie a lemnului.

Tabara de restaurare obiecte din patrimoniul Muzeului în aer liber constituie o acțiune de voluntariat pentru conștientizarea diversității și importanței patrimoniului cultural și totodată necesitatea conservării acestuia.

Participanții la tabără sunt 20 de studenți ai Facultatii de Inginerie a lemnului de la toate cele 3 cicluri de studii: licență, masterat și doctorat, însoțiți de cadrele didactice coordonatoare, însoțiți de doi profesori.

Muzeul ASTRA va pune la dispoziția participanților baza materială de specialitate din Centrul Astra pentru Patrimoniu (materiale, aparatură, instrumentar), precum și specialiștii restauratori, conservatori și muzeografi în sprijinul desfășurării în bune condiții a activităților. Lucrările de restaurare se vor desfășura la două monumente din expoziția în aer liber: gospodăriile din Râșculița și Obârșa dogari și vor putea fi observate de către vizitatorii muzeului.